iManagement

Management • Advies • Coaching

Interim management
Markten en organisaties zijn voortdurend in beweging.
Het vermogen tot veranderingen in organisaties hangt in grote mate af van het organisatiebeleid en de veranderingsbereidheid van de medewerkers. Veelal ontstaan er bij medewerkers weerstanden tegen veranderingen met als gevolg dat het management de situatie met macht probeert te veranderen. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken kan het handig zijn om een tijdelijke interim ondersteuning in te schakelen.iManagement kan u hierbij ondersteunen.Vanuit een onafhankelijke interimpositie kan de huidige situatie in kaart gebracht worden om zodoende mogelijke oplossingen aan te dragen en te implementeren. Vanuit mijn ervaring als manager in diverse organisaties weet ik dat de kennis van veranderingsmanagement in organisaties vaak onvoldoende is. Het gevolg hiervan is dat medewerkers ontevreden zijn en hun verantwoordelijkheid ontlopen. De beoogde verandering verzand en wordt niet in de organisatie verankerd.